Kategoriler
Köşe Yazılarım

Yeni Yönetmelik Asistan Hekimler İçin Ne Getiriyor?

Yeni döner sermaye yönetmeliği, resmi adıyla “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner  Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” bugün resmi gazetede yayınlandı. Yönetmelik takip eden ayın başında yani 1 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girecek.

Peki yeni döner sermaye yönetmeliği asistan hekimlere ne getiriyor?

Bilindiği üzere, bugüne kadar; eğitim araştırma hastanelerinde eğitim gören asistan hekimlere dağıtılan ek ödemede büyük farklılıklar söz konusuydu. Diğer bir deyişle bir x kliniği asistanı 20 TL ek ödeme alırken, bu rakam bir y kliniği asistanı için 1000 TL’nin üzerinde olabiliyordu. Asistan hekimler arasındaki toplam maaşlarda bir uçurum mevcuttu. Temel görevi eğitim almak ve bu sırada eğitim sorumluları ile beraber hizmete katılmak olan asistan hekimler tamamen çalıştığı kliniğin performansına göre ücretlendirilmekteydi. Bu ücretlendirmede klinik performansının etkisi %100’dü.

Yeni yönetmelikte bu durum değişti, klinikler ve bireyler arası adaletsizlikler giderildi ve asistan hekimler arasındaki uçurum büyük oranda ortadan kaldırıldı. Yeni yönetmeliğe göre eğitim araştırma hastanesinde çalışan asistan hekimlerin aldığı döner sermayenin %75’i eşit olacak. Kısacası, şu an hastanenizde ortalama asistan hekim döner sermaye ücreti ne ise (bunu öğrenmek için enfeksiyon hastalıkları kliniğinde çalışan asistan hekim arkadaşlarınıza danışabilirsiniz) bu rakamın %75’ini herkes eşit alacak. Bu rakamlar yeni yönetmelik çerçevesinde yeniden hesaplanırken; dağıtılan oran, kişi sayısı ve hastane geliri gibi etkenler göz önüne alındığında, bugünkü rakamlara göre oynamalar olabileceği gerçeğini gözden kaçırmamakta fayda var.

Gelelim klinik performansında; döner sermayenin geri kalan %25’i ise bulunduğunuz kliniğin performansına göre verilecek. Bunun diğer bir anlamı şu, bir hastanede 2 asistan hekimin aldığı döner sermaye ödemesi arasında %30’dan fazla fark olmayacak. Bir örnekle açıklayalım; Ahmet X kliniğinin asistanı; 75 TL hastane ortalamasından ve 25 TL klinik performansından döner sermaye alacak ve toplamda eline 100 TL geçecek.  Mehmet ise Y kliniğinin asistanı; “ancak bu klinik geçen ay hiç performans üretemedi diyelim” sadece hastane ortalaması olan 75 TL’i alacak. Sonuç olarak asistan hekimler arasındaki fark 100 – 75 TL = 25 TL’den fazla olmayacak. Eskiden bu durum 0 ile 100 TL arasında değişebiliyordu. Böylelikle bölümler arası adalet ve işbarışı sağlanmış olacak. Tıbbın bir ekip işi olduğunu göz önüne alır ve hiçbirimizin hiçbirimizden vazgeçemeyeceğini düşünürsek asistan hekimler arasında, hak ve adaletin büyük oranda sağlandığını söyleyebiliriz.

Yeni yönetmeliğin getirdiği değişiklik sadece bunlarla sınırlı değil, asistan hekimlerin önceden 1.00 olan kadro unvan katsayıları, yeni yönetmelikle beraber 1.10’a çıkarıldı. Böylelikle tüm asistan hekimlerin ek ödemelerine %10 oranında zam yapılmış oldu. Bununla birlikte yeni kurulan eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistan hekimler için bu oranın 2.40 olduğunun altını çizmekte fayda var.

Yeni yönetmelikle beraber eğitim ve araştırma hastanelerinde resmi asistan hekim temsilciliklerinin oluşturulmasının önü açılmış oldu. 1 Ağustos itibari ile asistan hekim temsilcisi döner sermaye komisyonunun doğal bir üyesi olacak.

Bütünü itibari ile bakıldığında yeni yönetmelik, bölümler arası adaletsizliği büyük oranda gidermiş, asistan hekimlere çalıştıkları hastanenin döner sermaye komisyonunda söz hakkı vermiş ve kadro ünvan katsayısı oranını %10 oranında arttırmıştır.

Kaynak : 06 Temmuz 2011 tarihli resmi gazete