Kategoriler
Diğer

Uzm. Dr. Özgür Niflioğlu Kimdir?

Uzm. Dr. Özgür Niflioğlu Kimdir?

Aslen İzmirli olan Uzm. Dr. Özgür Niflioğlu; İstanbul’da kurduğu Obezite Atölyesi Sağlık Yaşam ve Danışmanlık Merkezi’nde tecrübelerini paylaşmaktadır.

KARİYER ÖZETİ

Uzmanlık Eğitimi          

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği 2007 – 2011

Uzman Doktor              

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İç Hastalıkları Kliniği 2011 – 2014

Aydın Çine Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği 2014 – 2016

Özel Çapa Medilife Hastanesi 2016 – 2017

Obezite Atölyesi Sağlıklı Yaşam ve Danışmanlık Merkezi 2017 –

EĞİTİM BİLGİLERİ

1998 – 2001       : İzmir Konak Anadolu Lisesi, dereceyle

  (Okul 1.’liği)

2001 – 2007       : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, dereceyle

2007 – 2012       : İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Asistanı

Kent English İngilizce Kursu (3.lük derecesiyle diploma)

İzmir Bilgi ve Kültür yarışması (3.’lük) (2000)

European Federation of Internal Medicine (EFIM) European School of Internal Medicine (ESIM) 2009 (Londra, İngiltere) (Burslu)

YER ALDIĞI ORGANİZASYONLAR

2001 – 2006       : EBAT (Ege Bilimsel Araştırma Topluluğu) üyeliği ve Ulusal Endokrinoloji ve

Metabolizma Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği (2004)

2003 – 2004       : IFMSA International Federation of Medical Students’ Association TURKMSIC National Offical of Refugees and Peace Direktörlüğü

2007 – 2009        : İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Arkeoloji ve Tarih Topluluğu kurucu üyeliği ve Başkanlığı

2009 –                  : European Federation of Internal Medicine Young Internists Membership

2010 – 2012       : Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Çalışma Grubu Üyesi ve Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Genç Dahiliyeciler Grubu Temsilcisi ve Genel Sekreteri

2010 – 2015       : İzmir Tabip Odası Üyesi

2010 – 2015       : Türk Toraks Derneği Üyesi

2011 – 2012       : İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan Hekim Temsilcisi (Seçimle)

2011 – 2012       : İzmir Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu Kurucu Üyeliği ve Temsilciliği

2011 – 2012       : Türk Tabipler Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu

Kurucu Yürütme Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı (Seçimle)

2011 –                  : Hekimlerin Sosyal Medya Platformu Başkanı

2012 – 2013       : Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlıkta Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gerekenlerin Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Katılımcısı

2013 – 2014       : Sağlık İletişim Derneği Kurucu Üyesi

2013 – 2014       : Hekimler Derneği Genel Sekreteri ve Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi

2015 – 2017       : Hekim Hareketi Derneği Başkanı

2016 –                  : İstanbul Tabip Odası Üyesi

BİLİŞİM YETİLERİ

SPSS ve MedCalc istatistik programları, yetkin düzeyde

Word, Excel, PowerPoint ve MS Office uygulamaları profesyonel düzeyde

Bilgisayar Hardware profesyonel düzeyde

İnternet, sosyal medya, web sitesi kurulumu / yönetimi ve sosyal bilişim,  profesyonel düzeyde

Sosyal Medya yönetimi profesyonel düzeyde

SOSYAL FAALİYETLER

www.asistanhekim.org Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni

Türkiye’nin Hekimlere Yönelik İlk Sosyal Medya Platformu Kurucusu ve Yöneticisi

Sağlık iletişimi konusunda sosyal medya uzmanı

UDEK – Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu Çalışma Grubu Üyeliği

Bedelli Askerlik Derneği Kurucu Başkanlığı ve TBMM’de yeni yasa çıkarılmasına yönelik başarıyla sonuçlanan sivil toplum faaliyeti

Kuşadası Yat ve Yelken Kulübü Lisanslı Yelken Sporcusu

KİŞİSEL AKTİVİTELER VE HOBİLER

Lisanslı Yelken Sporcusu

Amatör Fotoğrafçı

Amatör Tarih Okuyucusu (Arkeoloji (Antik Yunan Medeniyetleri) , Osmanlı ve Tıp Tarihi

AKADEMİK FAALİYETLER

SCI (SCİENCE CİTATİON INDEX), SCI-E (SCİENCE CİTATİON INDEX – EXPANDED) KAPSAMINDA YAYINLAR

Common Diagnoses in Internal Medicine in Europe 2009: A Pan-European, Multi-Centre Survey

Eur J Intern Med. 2010 Oct;21(5):449-52

Roger D, Runolfur P, Lenka B, Lorenzo D, Mine DT, Moshe V; CDIME Group.

Blundell A, Vardy S, Muller-Marbach AM, Brajkovic AV, Ocepek A, Krause B,Maltez C, Eves C, Jones CF, Mendes D, Karasoy D, Siyambalapitiya DS,Pepedil F, Kalpakou G, Kuusk G, Mellor G, Dlouhy J, Vaikević L, Niflioglu M,Fortofoiu MC, Yazici O, Nour R, Gomez SP, Sridharan S, Fraisse T, Carabba M,Kadir S, Valiviita T, Graca A, Amrein K, Pon M, Pauperio A, Edelmann M, Gonzalez J, Pabisiak K, Puchades F, Simoes S, Fiorentini A, Porto J, Bitik B, Lavie G, De Carvalho Rebelo M.

The Association Of Complementary Alternative Medicine Use With Anxiety, Depression and Quality Of Life in Turkish Cancer Patients

Wspolczesna Onkol 2011; 15 (5): 274–278

Oktay Tarhan1, Ahmet Alacacioglu2, Isil Somali1, Hilal Sipahi3,Mehmet Zencir4, Cigdem Erten1, Meliha Dirioz5, Ilhan Oztop5, Mehmet Ozgur Niflioglu1, Ugur Yilmaz5

Thyroid Involvement in Ankylosing Spondylitis and Relationship of Thyroid Dysfunction With Anti-TNF A Treatment

Rheumatol Int. (2012 May 22)

Figen Tarhan, Gonca Oruk, Mehmet Ozgur Niflioglu, Serhat Ozer

Clinical Experience Of Thyroid Carcinoma: A Study Of 178 Cases

Wspolczesna Onkol 2012; 16 (3): 218–222

Harman Ece, Cetinkaya Dolek Devrim, Tutuncuoglu A.Pelin, Gorgel Ahmet, Niflioglu M.Ozgur, Harman Mustafa, Bahceci Mithat

DİĞER YAYINLAR (SCI DIŞI)

Diagnosis of Diabetes Mellitus and Pre-Diabetes with Fasting Plasma Glucose, Oral Glucose Tolerance Test and A1c Level: A1c Based Screening May Be A Better Diagnostic Tool For Diabetes Mellitus

Med-Science. 2012; 1(4): 341-50

Mehmet Ozgur Niflioglu, Mithat Bahceci, Sakine Leyla Aslan, James Shawcross, Ece Harman, Aliye Pelin Tutuncuoglu

Tip 2 diyabet tanılı hastalarda sol ventrikül kitle indekss ve böbrek çaplarının diyabet regülasyonu ile ilişkisinin incelenmesi

İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi

Zeki Soypaçacı, Ece Harman Karaman, Selcen Yakar Tülüce, Mehmet Ozgur Niflioglu,Yankı Büke

YURTDIŞI SÖZLÜ SUNUM OLARAK KABUL EDİLEN YAYINLAR

 

Effects Of Recent Regulations On Postgraduate Medical Training In Turkey

Sahin Hanalioglu, Necati Enver, Mehmet Ozgur Niflioglu

Amee 2012 (An International Association For Medical Education)

Hacettepe University Faculty of Medicine, Neurosurgery, Ankara, Turkey

Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Otorhinolaryngology, Istanbul, Turkey

Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Internal Medicine, Izmir, Turkey

Son Dönemdeki Yasal Değişikliklerin Tıpta Uzmanlık Eğitimine Etkisi Çalışması

(T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Düzenlediği Uluslararası Katılımlı Sağlık Eğitim Kongresi’nde ve Fransa’da düzenlenen Dünya Tıp Eğitimi Kongresi’nde Sözlü Sunum Olarak Sunuldu)

Yurtdışı Posterler

Metabolic Syndrome Symposium 2009

The Relationship Between The Respiratory Function Tests With BMI and Waist Circumference In Obese Individuals

Frequency Of Non-Alcoholic Fattyliver Disease in Patients With Metabolic Syndrome According To Insulin Resistance

Frequency Of Prediabetes and Diabetes in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients

European Federation of Internal Medicine Congress 2009

Abdominal Tuberculosis With Acute Abdominal Pain

Asia Oceania Congress of Endocrinology 2010

Empty Cella Syndrome Presented With Hypoglycaemia

Peripheral Edema Secondary to Pioglitazone Use and Concomitant Brucellosis

Well Differentiated Neuroendocrine Tumour With Seronegative Oligoartritis

ADA (American Diabetes Association) Scientific Sessions 2011

The Effect Of Diabetic Education in Patients With Gestational Diabetes Mellitus With Low Educational Level

Detection Of Diabetes Mellitus and Pre-Diabetes With Fasting Plasma Glucose, Oral Glucose Tolerance Test and Hba1c Level. Hba1c Based Screening May Be A Better Diagnostic Test For Diabetes Mellitus.

Yurtiçi Posterler

Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2008

Akut Böbrek Yetmezliği Tablosunda Başvuran Pons İnfartı

Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2009

3 Yıllık Sürede Pansitopeni İle Bir İç Hastalıkları Kliniğine Başvuran Hastaların Etiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2010

Nötropenik Ateş Ve Akut Böbrek Yetmezliği İle Başvuran Visseral Leishmaniasis Olgusu

Sedimentasyon Yüksekliği Ve Bel Ağrısı İle Başvuran Enfektif Endokardit Olgusu

Anemi Ve Kronik Böbrek Yetmezliği Etiyolojisinde Multipl Myelom

Trombotik Trombositopenik Purpura Olgusu

İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesine 2007-2009 Yılları Arasında Başvuran Nedeni Bilinmeyen Ateş Tanılı Olguların Değerlendirilmesi

Kliniğimize Başvuran Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastalarda Genel Değerlendirme

Fitoterapi; Doğaldır Ama Güvenilir midir ?

Seronegatif Oligoartrit İle Başvuran İyi Differansiye Nöroendokrin Tümör Olgusu

Hipoglisemi İle Başvuran Empty Sella Olgusu

Pioglitazona Sekonder Periferik Ödem ve Eş Zamanlı Bruselloz

3 Yıllık Sürede İç Hastalıkları Kliniğine Yatırılan Trombositopenik Vakalarda Retrospektif Değerlendirme

Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2011

Glikozile Hemoglobin A1c’nin Diyabetes Mellitustaki Tanısal Değeri Ve Diğer Diyabet Tanı Kriterleri İle Karşılaştırılması

Gök Taşı Entoksikasyonu

Aloe Vera Kullanımına Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği

Frontal Bölgede Kitle İle Başvuran Hasta

Gluten Enteropatisi

Obezite İlacına Bağlı Malnütrüyon Vakası

Erişkin Still Hastalığı Ve Otoimmün Hepatit Birlikteliği

Genel Dahiliyenin Hasta Yönetimindeki Önemi

Yurtiçi Posterler 2012

Mikrovasküler Komplikasyonlu Tip 2 Diyabetik Hastalarda Mikrovasküler Komplikasyonların Sıklığı ve Bu Komplikasyonlarla İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

Diyabetik Hastalarda Sol Ventrikül Kitle Indeksi ve Renal Yetmezlik Evreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi